Algemeen

“Een mens valt nooit over een berg, wel over een steentje

Allround project en lijnmanager zowel aan business als IT-zijde.
De rode draad is altijd het beter laten aansluiten van business en IT en het daadwerkelijk implementeren en aan de praat krijgen van veranderingen.
Ik ben bereid verantwoordelijkheid te nemen. Vooral sterk in omgevingen waar doelen en hoe deze te bereiken nog niet helder zijn, maar waar stilstaan geen optie is.
Ruim 25 jaar ervaring in branches waar IT zowel succes als faalfactor is, wo Utilities, Telecom, Overheid, Sociaal Domein.

Blockchain fan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *