Algemeen

Allround project en lijnmanager zowel aan business als IT-zijde.
De rode draad is altijd het beter laten aansluiten van business en IT en het daadwerkelijk implementeren en aan de praat krijgen van veranderingen.
Ik ben bereid verantwoordelijkheid te nemen. Vooral sterk in omgevingen waar doelen en hoe deze te bereiken nog niet helder zijn, maar waar stilstaan geen optie is.
Ruim 20 jaar ervaring in branches waar IT zowel succes als faalfactor is, wo Utilities, Telecom, Overheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>